Політика обробки персональних даних


1. Загальні положення

Політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог закону «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Мацуєвої Карини Андріївни (далі — Компанія).

1.1. Компанія ставить найважливішою метою й умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Політика Компанії щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Компанія може отримати про відвідувачів веб-сайту https://new-brains.com.


2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Інформаційна система персональних даних — сукупність в базах даних персональних даних, та інформаційних технологій і технічних засобів що забезпечують їх обробку;

2.4. Знеособлення персональних даних — дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;

2.5. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.6. Компанія — Мацуєва Карина Андріївна, яка самостійно здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.7. Персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься прямо або дотично до певного чи визначеного Користувача веб-сайту

2.8. Користувач — будь-який відвідувач веб-сайту https://new-brains.com;

2.9. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

2.10. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженому колу осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.11. Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.


3. Компанія може обробляти такі персональні дані Користувача

3.1. Прізвище ім’я по батькові.

3.2. Номер телефону.

3.3. Бажаний спосіб зв'язку (тип мессенджера).

3.4. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.


4. Цілі обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача — укладення та виконання договорів, проведення консультацій.

4.2. Також Компанія має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Компанії лист на адресу електронної пошти kamatsueva@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти й послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.


5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Компанія обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://new-brains.com. Заповнюючи відповідні форми й / або відправляючи свої персональні дані Компанії, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.


6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Компанією, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Компанія забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.

6.3. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Компанії повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу kamatsueva@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».


7. Прикінцеві положення

7.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Компанії за допомогою електронної пошти kamatsueva@gmail.com.

7.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Компанією. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

7.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі інтернет за адресою https://new-brains.com.